Rørvig Guide

Vidste du det om Rørvig?

Inspiration
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Vidste du det om Rørvig?

 • Rørvig Kro er bygget i 1880’erne, og det karakteristiske tårn er fra ca. 1910
 • Naturområdet ved COLN strand på 1½ ha blev fredet i 1934
 • Rørvig Baadebyggeri opføres i 1972 og er tegnet af arkitekt Erik Korshagen, der er begravet på Rørvig Kirkegård
 • Strandhotellet Rørvig Bad åbnede i 1907 ved Dybesø. Har i en årrække frem til 2016 fungeret som Højskole
 • M. A. Goldschmidt udgiver i 1867 novellen Guds Engel fra Rørvig
 • Færgen Korshage blev udtaget af drift mellem Hundested-Rørvig i 1986, og fortsætter som turbåd indtil 1995
 • Heinrich Steffens udgiver i 1824 en novelle om et brudemord i Rørvig
 • Lodsoldermandsgården hed indtil 1845 “Toldergaarden”, og kaldtes også for ”Toldboden” og “Toldstedet”
 • Rørvig ligger i Odsherred som er Danmarks største sommerhuskommune med over 26000 sommerhuse
 • Nakke Skov er Odsherreds yngste skov og rejst i 1994. Skoven er en blanding af bøg, eg, ask og lidt nåletræ
 • Landskabsmaleren Vilhelm Kyhn kreerede flere Rørvig motiver i 1880’erne
 • Rørvigvalsen blev skrevet i 1930 af komponisten Arnold Ringsted, som tak for mad på Rørvig Kro
 • Forfatter og nobelpristager Henrik Pontoppidan boede gennem mere end 50 somre i Rørvig med familien. Store dele af romanen Lykke-Per skrev Henrik Pontoppidan i Rørvig
 • Rørvig havde Toldsted fra 1680 – 1913. Indtil 1845 varetaget af Toldvæsenet, derpå af Lodsvæsenet
 • De første landvillaer i Rørvig blev opført i 1890’erne. Større sommerhuse begyndte i starten af 1900-tallet
 • Trolleskoven er opkaldt efter familien Trolle, der ejede området fra 1920 – 1949. Familien bor i dag i Trollesminde på Nørrevangsvej.
 • Kunstmaler N. P. Mols kom første gang til området i 1899, og boede 10 år i Rørvig by, med mange malerier tilfølge
 • Rørvig Fiskeforretning blev bygget i 1957. Røgeriet med de to karakteristiske skorstene opføres i 1974. Bistroen / “Burgeren” opstod i 1992
 • Fra 1880’erne til 1950’erne spillede pensionaterne en stor rolle i byen. Herefter fik mange eget sommerhus
 • Slettemose er et projekt med naturgenopretning der sigter mod et miljø og en natur som for 200 år siden
 • Uhlendorffs Alle er opkaldt efter balletmester Gustav Uhlendorff, begravet på Rørvig Kirkegård i 1962
 • Peters Hus fra ca. 1763 i Smedestræde er et af de ældste huse i Rørvig by og fredet i 1963
 • Rørvig Centret på Nørrevangsvej blev i 1890’erne bygget som privat sommerbolig af Sophus Bauditz ved navn Villa Bauditz. Villaen blev i 1913 solgt til “Københavns Postbudeforening”
 • Strandhotellet Rørvig Bad ved Dybesø, havde i 1915 mange prominente gæster bl.a. Kong Christian X. Foruden den kongelige familie var fx også Georg Brandes og Otto Rung
 • Rørvig Havn fik første gang det Blå Flag i 1988
 • Den gamle telefoncentral beliggende på Vestergade i Rørvig, var i funktion frem til automatiseringen og hed Isøre
 • Vilhelm Bergsøe udgav i 1872 romanen Bruden fra Rørvig
 • Rørvig Præstegård er først opført i 1926 og konfirmandstuen er fra 1971
 • Hele området Cottageparken ved Trolleskoven og Sandflugtsplantagen, var pensionat i perioden 1920’erne – 1942
 • Rørvig er Danmarks Midtpunkt på position 55° 58” Nord og 11° 46” Øst
 • H.C. Andersen skrev i 1830 det Sjællandske sagn Bruden i Rørvig Kirke
 • Den gamle lysthave med den otte-kantede pavillon over for Rørvig Kro blev i 1940’erne til Den Runde med jazz. Diskotek Den Runde blev ombygget efter en brand i 1960’erne, og blev revet ned i 1998
 • Rørvig Sandflugtsplantage blev anlagt i 1867 for at forhindre det vedvarende flyvesand bl.a. ud over Nørrevang
 • Dybesø er faktisk ikke særlig dyb, max 2 meter. Det tilhørende bådehus er fra ca. 1890. Dybesø ejes af “Dybesø selskabet” og badning samt fiskeri er forbudt
 • Færgen Nakkehage blev indsat på ruten mellem Hundested og Rørvig i 1985
 • Feriekolonien Eriksminde er opkaldt efter stedets tidligere ejers søn Erik, der døde som 18-årig. Efter Eriks død bestemte hans fader, at stedet fremover skulle gavne Københavnske børn med trange kår
 • Tangen mellem Dybesø og Kattegat er kun 75 m bred! Ferskvandssøen får tilført vand fra undersøiske kilder
 • Selve Flyndersø ses ofte efter regnfulde perioder via sit vandspejl. Flynder betyder “flad” eller “fladfisk”
 • Rørvig Sogn har mere end 20 bevarede gravhøje fra bronzealderen
 • Færgen Skansehage blev indsat på ruten mellem Rørvig og Hundested i 1958
 • Cellist og komponist Herman Sandby og frue boede i mere end 50 somre i huset “Havhøj” i Lokkemose. Huset ligger der stadig, og vejen dertil hedder sjovt nok Herman Sandby Vej 🙂
 • Digter og maler Holger Drachmann boede i sommeren 1886 i Rørvig, og lavede flotte landskabstegninger
 • Feriekolonien Isøre på Korshage er opført i 1935 og dækker 3 td land. Stedet ligger direkte ud til Kattegat
 • Rørvig Kirke er en af Danmarks få gulkalkede kirker. Den har de sidste 150 år skiftet mellem gul og hvid
 • Hesselø hørte under Rørvig sognekommune fra ca. 1822 og indtil kommunalreformen i 1970 . Øen kan ses fra Rørvig Strand ca. 25 km mod nord.
  I dag er øen privatejet og ubeboet, den hører nu under Halsnæs Kommune
 • Rørvig – Sjællands Skagen er et slogan fra sommerfartplanen i 1936 hos Hundested-Rørvig Færgefart
 • Højsandet blev dannet fra 1500-tallet og 300 år frem, som et resultat af bøndernes kamp mod flyvesand
 • Vikingetiden hed Rørvig-området Isøre frem til ca. 1350. Isøre betyder “gruset strandbred med is”
 • Kabelhuset på Rørvig Strand blev sidst i 1800-tallet opført til brug for et telegrafkabel til Hesselø. Kabelhuset som stod oppe i klitterne, blev fjernet sidst i 1950’erne
 • Rørvig Vandtårn blev opført i 1952 og vandbeholder kobberbeklædt i 1967. Tårnet var i brug indtil 2007
 • Lyriker og digter Kai Hoffmann byggede sommerhus ved Flyndersø i 1919
 • Feriekolonien Nørrevang har været koloni siden 1941 og ligger med grunden direkte ud til Kattegat. Kolonierne “Nørrevang” og “Eriksminde” deler et grundareal på ca. 104.000 m2
 • Rørvig Sandflugtsplantage er rejst i 1867 og har været under opsyn af en klitfoged med bopæl i plantagen. Sandflugtsplantagen hører nu under Naturstyrelsen, og en skovfoged fører tilsyn
 • Kong Christian X besøgte Rørvig flere gange fra 1913. Kongen kom sejlende med Kongeskibet Dannebrog. Kongen gik i land fra molen og Lange Bro på Rørvig Havn, herefter kaldt “Kongemolen”
 • Det nuværende lodsmærke på den sydlige del af Højsandet blev genrejst i 1928
 • Rørvigs ældste bygning er Lodsoldermandsgaarden fra 1681 som blev fredet hhv. 1939 og 1946
 • Passagerfærgen Korshage starter sejlads mellem Hundested og Rørvig i 1917 og afløses af bilfærge 1928. Hundested-Rørvig Færgefart sejler i dag med færgen Isefjord og færgen Nakkehage
 • Rørvig by havde eget mejeri på Nørrevangsvej fra ca 1855 – 1911
  Nakke andelsmejeri udkonkurrerede Rørvig mejeri omkring 1911
 • Højsandspladsen blev til fodboldbane i 1944. Tidligere blev området brugt til afholdelse af “Højsandsfesten”
 • Forfatter og dramatiker Sophus Bauditz har periodevis i 1900-tallet boet i “Højsandshuset” ved sømærket
 • Rørvig har i dag 4 feriekolonier: Eriksminde, Skansen, Nørrevang og Isøre. En tidligere koloni Enebærgården på Rishøj i Nakke, er i dag familiejet – men kan lejes
 • Forfatter og digter Klaus Rifbjerg der havde tilknytning til Rørvig, har ofte benyttet området som kilde til inspiration. Han ligger begravet på Rørvig Kirkegård
 • Rørvig havde officielt lodseri fra 1722 – 1917. Indtil 1845 varetaget af Toldvæsenet, derpå af Lodsoldermænd
 • I følge sagnet er Marsk Stig Andersen (Hvide) begravet i Rørvig Kirke i 1293
 • Den gamle losseplads på Rørvig Havn lukkes i 1962. Pladsen fyldes derefter op med sand, og er nu P-plads
 • Mindesten rejses ved Isøre Ting på Skansehage Hede 1949 til minde om to Kongevalg der fandt sted i hhv. år 1076 og 1104
 • Flyndersø var tidligere både så stor og dyb, at der lå indtil flere fiskejoller fortøjret i den
 • Feriekolonien Skansen på Skansehage fra 1879 var tiltænkt som kolerahospital. Koloni siden 1933
 • Rørvig Kirke havde stalde til både præstens- og menighedens heste frem til 1960. Du kan stadig se en del jernringe i kirkemuren hvor hestene stod tøjret under gudstjenesten
 • Kong Christian X kom fra 1913 til Rørvig flere gange, for bl.a. at besøge komponisten Herman Sandby
 • Det lille grønne lodshus på Rørvig Havn blev opført i 1907. Lodshuset benyttes i dag af Bevaringsforeningen Rørvig By og Land
 • Bassinet syd for Lange Bro i Rørvig Havn, er lystbådehavnen og blev indviet i 1965
 • Rørvig Mølle er fra 1842 og var i drift frem til 1924. I 1928 erhvervet af Bevaringsforeningen Rørvig By og Land
 • Lange Bro blev anlagt i 1902 og kaldes Kongebroen efter flere besøg af Kong Christian X fra ca. 1915
 • 114 alen fra Skansehages sydspids i 1772 – er i 1887 rejst en sten af lodsoldermand Peter Jensen. Stenen viser således Skansehagens vækst gennem mere end 200 år
 • Forfatter og nobelpristager Henrik Pontoppidan og familie er begravet på Rørvig Kirkegård. Pontoppidan familien ligger begravet ved det store Kastanietræ
 • Færgen Skansehage blev taget ud af drift i 2013 hvor den helt nye færge Isefjord blev indsat
Kurv