Rørvig Guide

Rørvig Strand

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Rørvig Strand

Oplev den populære strand nord for Rørvig by, der ligger ud til Kattegat. Stranden har livreddere i sommerperioden. Rørvig Strand (Kabelstranden / stranden ved Kabelhuset / Rørvig Nordstrand) strækker sig næsten 4 km. langs Rørvig Kyst fra Lynghusvej i vest til Dybesø i øst. Stranden er en af Danmarks bedste badestrande, og har eget livreddertårn med hjertestarter opsat for enden af Telegrafvej. Det nye flag Kyst og Strand vejrer over stranden, hvilket indikerer god badekvalitet, samt en masse muligheder for aktiviteter både i vandet og ved kysten – også uden for højsæsonen. Pga. mange turister i Rørvig om sommeren er der et forholdsvist stort pres på stranden, særligt i området for enden af Telegrafvej ved Kabelhuset i Rørvig, som også ligger ca. midt mellem strandens yderpunkter. Stranden har nogle af Sjællands flotteste klitter, som er skabt af flyvesand for flere hundrede år siden.

Strandens opland er Sandflugstplantagen mod syd, og du kan gå eller cykle langs hele stranden på Redningsvej der ligger mellem Plantagen og klitterne. Det betyder også at der er adgang til stranden fra mange forskellige stier (spor) og veje gennem Plantagen, hvilket gør at stranden i de travle sommermåneder kan udnyttes bedre af de badende. Fra stranden er der udsigt til Hesselø 25 km. mod nord når vejret er klart, samt til Klint i retning vestover. Mod øst kan du se mod Korshage, hvor kysten allerede ud for Dybesø bliver stenet og derfor ikke er egnet til badning, men i stedet benyttes flittigt til bl.a. at fiske laks, ørred og hornfisk fra. Tilbage i 1950’erne stod et lille kabelhus oppe midt på klitterne ved Telegrafvej, hvorfra et søkabel til Hesselø var trukket – deraf strandens navn! For enden af Telegrafvej er en stor P-plads samt iskiosk med toiletter.

Fra P-pladsen kan du gå eller cykle mod Dybesø i øst langs Redningsvej, eller ad vandrestien mod vest – til Lynghusvej der grænser op til Klitborg Plantage. I begge retninger gælder det at vejen løber mellem Plantagen og klitterne. I øvrigt kan du komme til Rørvig Strand ad mange adgangsveje og stier (kaldet spor) gennem Plantagen, herunder Jagtborg og Trolleskoven. For enden af Lynghusvej er også en stor P-plads og der er toiletter ved Spor 1 nær stranden i Plantagen. Der kan også parkeres ved Dybesø om end der er en lidt længere gåtur inden sandstranden nås. Fra April til Oktober skal hunde føres i snor og al brug af åben ild samt tobaksrygning i Plantagen er forbudt!

Kurv