Rørvig Guide

Skansehage

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skansehage

Oplev den unikke naturperle der udgør det østlige Rørvig. Området har en fantastisk natur, mange sommerhuse og strandbugt. Området Skansehage ligger nord for Rørvig by og byder foruden selve Skansehagen også på et stort areal med sommerhuse, flot natur med strandmark og lyngklædte heder samt Isøre Ting hvor der har fundet kongevalg sted. Skansehagen er en odde der strækker sig sydover i Isefjord og er ca. 800 meter lang og dannet indenfor de sidste 400 år. Hagen har dermed formet Skansehagebugten som er et yndet sted for lystsejlere at ligge for anker når der er læ i bugten, og det er også et billigt alternativ til Rørvig Havn. Sejlbåde kan gå forholdsvis tæt til kysten i bugten, da vanddybden hurtigt stiger. Samtidig er der også en dejlig badestrand i bugten, og den benyttes også flittigt af windsurfere samt til kitesurfing.

På Hagen er naturen strandmark med åbent landskab og flot udsigt over fjorden og mod Kattegat. Her ligger også feriekolonien Skansen der oprindelig er bygget som kolerahospital i 1800-tallet. På den vestlige del af området Skansehage (Skansehage Hede) langs Langesøvej, er et åbent lyngklædt og fredet areal der er et levn fra det gamle Isøre, hvor der er foretaget flere kongevalg – og Bevaringsforeningen Rørvig By og Land har rejst en mindesten herfor i 1949. Tilbage i Vikingetiden var store dele af Rørvig-området under vand og lagunesøer opstod bl.a. Langesø som gik fra Korshage i nord langs Myntestien i vest til Paradisdalen og Langesøvej på Skansehage i syd. Den udtørrede sø benævnes i dag Langesø Mose, hvoraf noget er fredet, andet er udlagt til græsning og noget tredje er sommerhusbebyggelse.

Du kan komme til Skansehage ad Skansehagevej nordøst for Rørvig by og følge den helt ud til P-pladsen ved selve Skansehagen. Herfra kan du fortsætte mod nordvest ad Skanse Tværvej og derpå følge vejen rundt mod syd hvor det er Langesøvej du kører på. Du kan vælge at køre tilbage til Skansehagevej (du kører i en hestesko), eller du kan på gå-ben eller med cykel dreje ind på Isøre Tingvej og dermed fortsætte ud ad Myntestien, hvor du kommer igennem Langesø Mose og ud til Korshagevej via Eriksmindevej.

Kurv