Rørvig Guide

Langesø Mose

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Langesø Mose

Oplev den gamle udtørrede lagunesø langs Myntestien mellem Skansehage og Korshage i Rørvig. Den udtørrede mose er oprindeligt en lagunesø tilbage fra Vikingetiden. Langesø Mose andrager et areal på 20 ha og er fredet. Mosen strækker sig nord/syd fra lidt nord for Korshage Fjordvej på Korshage til Langesøvej på Skansehage, øst/vest går mosen fra Langesøvej på Skansehage og Korshage Fjordvej på Korshage, til Myntestien langs Nørrevang.

Mosen har både sommerhusbebyggelse samt skov- og engarealer der afgræsses. Området er delt op i flere ejerandele hvoraf noget tilhører Naturstyrelsen Midtsælland, andet er privatejet og så ejer Bevaringsforeningen Rørvig By og Land et engareal ved Myntestien 9 som publikum har adgang til. Den bedste måde at se Langesø Mose på, er ved at benytte Myntestien der går fra Korshagevej i nord til Isøre Ting via Isøre Tingvej i syd. Myntestien fører dig forbi engarealer og tæt skov, mens Korshage Fjordvej viser dig mosen med sivbevoksning.

I mosen ligger tre kolonier: Feriekolonien Nørrevang og feriekolonien Eriksminde begge på Eriksmindevej samt Isøre feriekoloni på Korshage Fjordvej, ligesom der er flere sommerhusveje i den gamle mose bl.a. Langesøvej med Langesølodden og Langesømosevej på Skansehage. 

Langesø Mose kan du som nævnt bedst se fra Korshage Fjordvej som du kan køre til via Korshagevej, og fra Myntestien som du kan benytte til fods eller på cykel og fra Korshage kan komme til, via Korshagevej eller Eriksmindevej – og fra Isøre Ting på Skansehage via Isøre Tingvej.

Kurv