Rørvig Guide

Rørvig Sogn

Inspiration
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Rørvig Sogn

Rørvig Sogn består af Rørvig- og Nakke halv-øerne, der byder på en unik natur med et varieret landskab. Sognet ligger i Danmarks største sommerhusområde Odsherred. Rørvig Sogn er beliggende i det nordøstlige Odsherred og hører under Odsherred Provsti, der er en del af Roskilde Stift. Til sognet hører Rørvig Kirke, der er smukt placeret 1 km vest for Rørvig by, og som deles af sognebørn fra både Rørvig og Nakke. Foruden de fastboende, kan alle sommerhusejere i sognet, normalt også benytte kirken til dåb, vielser og begravelser. Rørvig Sogn har lidt over 1500 sognebørn med fast bopæl, og hver sommer kommer tusindvis af landliggere og bor i sommerhus, pensionat, feriehjem, badehotel og feriekoloni m.fl.

Indtil kommunalreformen i 1970 var Rørvig en sognekommune, politisk styret af sognerådet. En sognefoged har tidligere fungeret juridisk i Rørvig og Nakke, men opgaverne blev efterhånden overtaget af politiet. Den sidste sognerådsformand var landmand, entreprenør og Ridder af Dannebrog – Henry Jakobsen, der boede på Nørrevang og var en markant personlighed i byen – såvel politisk som forenings- og forretningsmæssigt. Han var efterfølgende borgmester i Nykøbing-Rørvig Kommune i to perioder, og var sammenlagt i politik i 53 år! Som en af meget få personer, oplevede han i 2004 ved sit 50-års jubilæum, at få opkaldt en vej efter sig på Vandværksvej i Rørvig: Henry Jakobsens Vænge. Det var også Henry Jakobsen der i 2002 lagde jord til Danmarks Midtpunkt på Nørrevang, og den store sten der markerer stedet, er også en han selv fandt på sin mark.

Sognet som er ca. 22 km² består af de to halv-øer, Rørvig og Nakke der er omgivet af vand – henholdsvis Kattegat mod nord, og Isefjord mod øst, syd og vest. Rørvig Kyst er derfor hele 22 km lang, og er sammen med den unikke natur – en af hovedårsagerne til at sognet er så populært at holde ferie i. Sognegrænsen til Nykøbing Sj. mod vest, går i en linje langs Lynghusvej i nord ved Klitborg Plantage, videre ned mellem Østerlyng og Jagtborg – og ender i syd tværs gennem Hov Vig. Postnummer 4581 Rørvig starter dog først i Trolleskoven efter Chr. Petersensvej, og hele Nakke-halvøen ligger under postnummer 4500 Nykøbing Sjælland. Sognegrænser og postområder er ikke ens!

Sognegården som ligger i Søndervang på Søndervangsvej 45, har gennem mange generationer været benyttet af lokalsamfundet til diverse møder, fester og arrangementer, ligesom Sognerådet naturligvis samledes her. Sognegården benyttes stadig som valgsted til bl.a. kommunalvalg og folketingsvalg. Foreningen Sognegårdens Venner der bl.a. arrangerer bankospil, teater, sang- og viseaftener, er med til støtte op om en aktiv og fælles brug af en historisk bygning.

Rørvig Sogneskole opstår i 1955 da Rørvig Skole på Skolelodden i Rørvig by, og Nakke Skole i Nakke by bliver lagt sammen. Det sker meget praktisk lige mellem de to tidligere skoler, da sogneskolen ligger sammen med Sognegården mellem Rørvig og Nakke. Skolen fungerer dog kun i 13 år indtil 1968 – hvor der oprettes fælles kommuneskoler i Nykøbing Sj., og sogneskolen bliver i stedet til Rørvig Friskole.

Sandflugtsplantagen og Rørvig Strand var tidligere under opsyn af en lokal klitfoged, der boede i den store hyggelige bolig på Klitfogedvej ude i Plantagen. Flere hundrede års problemer med flyvesand fra strand og klitter, ind over marker nær Rørvig by, gjorde at Sandflugtsplantagen blev rejst i 1867 af Holbæk Amt. Klitfogeden havde også opsyn med Højsandet der er fremkommet af opdæmmet flyvesand, men som gennem de sidste hundrede år er vokset til med træer og buskads. Klitfogeden benyttede senere hen også titlen som skovfoged, efterhånden som området “sprang i skov”.

Rørvig Havn har fra 1681 været benyttet som toldsted, fra 1728 også som lodshavn, og fra 1917 med færgefart for passagerer – der i 1928 ændres til bilfærge. Derudover har havnen altid fungeret som et fiskerleje, med fiskejoller og hyttefade i havnebassinet. Selve havnen omhandlede området nord for Langebro (Kongebroen), det var først i 1960 at havnen blev udvidet, og sognet fik sin første egentlige havnefoged Ejner Hansen kaldet “Bøffen” (vistnok fordi han engang kylede en fræk “Køvenhavner” i bassinet 🙂 ). Det nye bassin blev brugt til joller og sejlbåde, og er sidenhen udvidet yderligere mod syd. Den nuværende P-plads på havnen, var indtil udvidelsen byens losseplads!

Kurv