Rørvig Guide

Hov Vig

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Hov Vig

Oplev det unikke natur- og vildtreservat som ligger i det vestlige Nakke nær Rørvig. Mød masser af fugle og kom helt tæt på naturen. Hov Vig ved Nakke-halvøen mellem Rørvig og Nykøbing Sj. er et af Sjællands mest unikke fugle- og vildtreservater. Det inddæmmede område (1870 og 1902) er på ca. 200 ha og fredet. Det består både af enge, rørskov og vandområder med en dybde på kun ca. 0,6 meter, hvilket giver god fødemulighed for fuglene der kan gå og finde insekter og snegle m.m. på bunden. Vandudskiftning og vandstand opretholdes vha. ca. 10 km kanaler der oprenses jævnligt, og masser af vandtrækfugle benytter reservatet hvert år.

Pga. den alsidige natur er der mange forskellige slags vandfugle fx skarv, and, rørspurv, svane, blishøne, rørsanger, toppet lappedykker og vibe. Der er opsat to fugletårne på reservatet som er tilgængeligt for alle, og her kan du – evt. med kikkerten – studere det fascinerende dyre- og planteliv nærmere. Du kan gå og cykle gennem Hov Vig på vejdæmningen som går tværs over vandområdet og her kan du også besøge det sydlige fugletårn som giver dig et frit udsyn over store dele af området, og vejen går også forbi det idylliske bådehus samt andre gamle historiske bygninger.

En vandrerute fra vejdæmningen fører dig langs den vestlige del af Hov Vig og bl.a. forbi rørskoven i vigen, samt skarvkolonien som er en del af den privatejede Ringholm Skov der tilhører Ringholm Gods. Via denne rute eller efter adgang fra Østerlyngvej v/ Platanvej kan du via skoven besøge den nordlige del af Hov Vig, hvor et fugletårn er opsat med en fantastisk udsigt over arealet. Du kan komme til Hov Vig fra øst ad Hovvigvej i Nakke, eller fra vest – enten via Ringholm eller fra Østerlyng. Hovvigvej er i øvrigt en del af en længere cykelrute som går fra Rørvig Havn langs Isefjord til Kongsøre.

Med det unikke dyreliv i Hov Vig-området må færdsel kun foregå på Hovvigvej samt på afmærkede ruter som findes på opsatte kort.

Kurv