Rørvig Guide

Sandflugtsplantagen

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Sandflugtsplantagen

Oplev skoven i Rørvig som er rejst i 1867 for, at forhindre det tiltagende flyvesand i, at blæse ind og tilsande markerne. Det havde gennem flere hundrede år været et problem for bønder og borgere i området. Vestenvinden fik sandet til at flyve ind over markerne hvorefter afgrøderne blev ødelagt. Plantagen virker efter sin hensigt og holder sandet tilbage ude ved stranden langs Kattegat og de prægtige klitter.

Sandflugtsplantagen går i et forholdsvis smalt bælte på mellem ½ og 1 km fra Lynghusvej ved Klitborg Plantage i vest til Dybesø ved Rørvig i øst med en længde på næsten 4 km. Skoven består af blandet nåle- og løvskov, hvor løvtræerne vinder mere og mere frem, og mange steder i skovbunden ses et bakket terræn der faktisk er flyvesand der fastholdes. Plantagen er opdelt i 17 spor (stier) i retning nord/syd, hvis primære opgave det er at virke som en hæmsko ved ildebrand, således af ilden bliver på et begrænset område.

Hovedfærdselsåren er Telegrafvej ved Rørvig der går gennem Plantagen og ned til en af Danmarks bedste badestrande. Denne vej opdeler således også plantagen i et vest- og østområde. I retning øst/vest er der fra Telegrafvej til Dybesø gå- og cyklevejen “Langelinje”, og fra P-pladsen for enden af Telegrafvej løber Redningsvej til Dybesø. Der går også en sti langs klitterne mod vest fra P-pladsen der fører dig til P-pladsen ved Lynghusvej nær Klitborg Plantage. Yderligere er der en cykel- og vandresti i den vestlige del af skoven “Midtvej”, mellem Telegrafvej og spor 1 nær ved P-pladsen ved Lynghusvej. Der er således rig mulighed for at gå, cykle eller løbe rundt i Plantagen på kryds og tværs. Plantagen har særdeles gode løberuter, da terræn og stier er stabile og uden ujævnheder.

Du kan besøge Sandflugtsplantagen fra Trolleskoven og Jagtborg  samt fra mange stier, men de store adgangsveje er fra P-pladsen for enden af Telegrafvej og/eller P-pladsen i skoven ved Telegrafvej, og P-pladsen for enden af Lynghusvej samt fra P-pladsen ved Dybesø. Der er mulighed for ridning på flere af stierne i skoven og fra April-Oktober skal hunde føres i snor og åben ild samt tobaksrygning er ikke tilladt i Plantagen.

Kurv