Rørvig Guide

Nakke Skov

Info • Kort • Fotos
Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nakke Skov

Oplev den yngste skov i Odsherred, der ligger lige syd for Nakke by i området Nakke. Skoven er meget varieret og indbyder til en hyggelig tur. Skoven er rejst i 1990’erne på kornmarker, for at genskabe noget af det miljø, der var i de gamle skove i Odsherred tilbage i 1780’erne. Her er mest løvskov med bøg, eg og ask – men også lidt nåleskov med skovfyr og douglasgran er plantet for variationens skyld. Endvidere byder skoven på overdrev, skovbryn, søer, moser og eng samt buske og krat – det er således en mangfoldig skov med meget forskelligartet natur, og med mange hyggelige kroge og læpladser for dyrene (og besøgende).

I de snart 30 år der nu er gået siden skoven blev rejst, er der allerede vokset meget op, og du kan derfor begynde at se en egentlig skov på de i alt 69 ha. jord der ligger lige syd for Nakke by. Hele området er en statsskov under forvaltning af Naturstyrelsen, og Styrelsen har lavet gode stier i skoven, så du kan opleve mest muligt af den afvekslende natur i skoven. I skovens sydøstlige del (nord for Hovvigvej) findes udsigtspunktet Mårbjerg der med 28 meter over havet, giver dig et flot view over Nakke-halvøen samt udsigt over dele af Isefjord. Nakke Skov er rejst både nord og syd for Hovvigvej, men med størstedelen nord for – og ligger på begge sider af Nakke Vestvej samt vest for Nakke Østvej.

Du kan besøge skoven via P-pladsen i skovens nordøstlige del ad Nakke Østvej, eller via P-pladsen syd for den nordlige del af skoven ad Hovvigvej. Skoven der ligger syd for Hovvigvej grænser op til hhv. Hov Vig mod vest samt Slettemose mod syd, og du kan med fordel benytte den vestlige P-plads på Hovvigvej til dette besøg. Du kan også vandre ind i skoven fra flere stier på de veje der omgiver skoven.

Kurv