info • omegn • kort

Vandretur på Slettemose

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur på Slettemose

Beskrivelse

Vandretur på Slettemose i Nakke ved Rørvig viser dig et guldalder landskab som for 200 år siden. Landskabet er varieret med vandløb, enge, bakker og hede. Der startes fra den vestlige P-plads på Hovvigvej, og så vandres der sydover ad denne vej mod selve Slettemose. Vejen forgrener sig og er nu en mark- og skovvej og der drejes mod sydvest, og Slettemosegård ses nu til venstre, inden vejen drejer mod vest. Sydover er der åbent landskab med flot udsigt over Slettemoses arealer, kaldet “Slette Agre” pga. den magre og dårlige jord i gamle dage. Mod nord ses skovarealer, og nu følges vejen sydover, hvor der mod øst kan ses flere gamle plantearter på det tørre overdrev. Vestover ses en egentlig Enebærhede der vokser på overdrevet, og er et imponerende syn. I baggrunden ligger området Hov Vig som dog ikke kan ses herfra. Vejen drejer nu mod sydvest, og Isefjord kommer så småt til syne, mellem busk og krat. Hvor vejen nu drejer mod syd, kan der med fordel vandres få meter mod nord, hvor en låge giver adgang til bord og bænke samt en fantastisk udsigt. Denne oase midt i naturen ligger lige ud for Hov Vig dæmningen, i det beskyttede fugle– og vildtreservat.

Tilbage igen ad vejen mod syd kan nu opleves en herlig udsigt vestover langs Isefjord, med direkte kig til Ringholm Gods og havnen i Nykøbing Sj., samt bøgene i Grønnehave Skoven på den anden side af fjorden. Kigges mod nordvest ses dæmningen tydeligt i sin fulde længde, hvor fjord og reservat er adskilt. Der vandres inde mellem krat og buske samt mindre træer, og da vejen deler sig holdes til højre ad stien – længere fremme lukkes der nu mere tæt til. Så mens “Slette Agre” fortsætter i øst, vandres der nu i omgivelser med hyggeligt tæt buskads. Så skal en låge passeres og ruten fortsætter mod syd, men nu vandres der i åbent landskab. Det er området “Sletre Bakke” der er 12 m over havets overflade, og som igen tilbyder en unik udsigt over Slettemose mod øst, og Isefjord mod vest. Så skal endnu en låge åbnes, og her i Slettemoses sydvestlige hjørne, er en sti der fører direkte ud til den stenede kyst ved fjorden.

Turen fortsætter nu mod øst, hvor der er god udsigt over det store indhegnede areal mod nord, der bl.a. består af eng, sø og overdrev. Kreaturer ses ofte græsse på det store område, og mod syd er et tæt levende læhegn, der adskiller dette naturområde, og private marker – samt sommerhus- og naturområdet Rishøj. Ved Sletterhøjvej drejes mod nord, og Sletterhøjgård med tilhørende galleri passeres til højre. Lige efter ses mod øst en gravhøj fra bronzealderen, og stedet er også et fantastisk udsigtpunkt over hele området mod nord og vest. Vejen fører videre mod nord, og vestover ses nu “Slette Eng”, og vest for denne er “Den grønne kile”, der er et stykke løvskov plantet for bl.a. at give variation i landskabet. Langs med ruten er østpå, et gammelt frigravet stengærde med masser af frugttræer og buske samt udsigt mod Nakke. Så følges vejen mod vest, og nordover ses lidt af Nakke Skov, mens vejen igen drejer mod nordvest, og selve Slettemosegård ses til venstre. Til slut vandres ad Hovvigvej mod nord, og P-pladsen nås kort efter.

Turen er 4 km og vandres på en lille time. Åbent landskab ca. 80 % af tiden. Mudrede og oversvømmede områder opstår i våde perioder. Kuperet terræn forekommer. Mest læ findes ved sydlig vind. Der kan med fordel vandres i en retning så modvind undgås mest muligt i åbent landskab.

Vandretur på Slettemose

Placering