info • omegn • kort

Vandretur på Skansehage

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur på Skansehage

Beskrivelse

Vandretur på Skansehage viser dig et attraktivt område i Rørvig med sommerhuse, lyngheder, strand, ankerbugt, feriekoloni og Kongesten. Tag med på vandring. Med start på P-pladsen ved Skansehagevej på Skansehage – vandres der sydover og Skansehagebugten med Isefjords blå-grønne vand kan nydes i fulde drag, mens der vandres langs den vestlige kyst. Efter at have rundet selve hagen, vandres der nu nordover – stadig langs kysten på grænsen til det flotte hedelandskab og strandmark, som Skansehagen primært består af. Langs den østlige kyst er der en fantastisk udsigt over Isefjorden, med Kattegat i baggrunden. Hundested og skrænterne ved Spodsbjerg ses tydeligt, ligesom de små hyggelige færger der sejler mellem Hundested og Rørvig. Inden Skansehagens åbne arealer forlades, passeres feriekolonien Skansen – og der fortsættes nordpå ad den østlige kyst langs Isefjord.

Ud for feriekolonien Nørrevang drejes til venstre, og der svinges derpå vestover ad Langesølodden som er en privat fællesvej, hvorfor man som vandrende bør opføre sig passende, og tage mest muligt hensyn til de omkringliggende grundejere – hvorefter der fortsættes vestpå ad Eriksmindevej. Når Myntestien nås, ses feriekolonien EriksmindeNørrevang, og der vandres mod syd ad stien frem til Isøre Tingvej. På Eriksmindevej og Myntestien vandres der gennem det store område Langesø Mose, der breder sig over både Skansehage og Korshage. Ved Isøre Tingvej fortsættes mod syd og på højre hånd ses nu Kongestenen, der majestætisk troner på Skansehage Hede. Det er en mindesten for dengang der fandt kongevalg sted ved Isøre Ting. Efter at have krydset Langesøvej, vandres stadig mod syd – denne gang ad Sommervej. Ved Skansehagevej drejes mod øst, og kort efter nås P-pladsen på Skansehage og turen er slut.

Turen er 5 km og vandres på 1 time. Strand, stenet- og kuperet terræn forekommer. Åbent landskab ca. 60 % af tiden. Turen kan med fordel vandres i en retning, således at direkte modvind undgås langs kyster og ved åbent landskab. Mest læ opnås ved vestlig vind.

Vandretur på Skansehage

Placering