info • omegn • kort

Vandretur på Højsandet og Dybesø rundt

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur på Højsandet og Dybesø rundt

Beskrivelse

Vandretur på Højsandet og Dybesø rundt bringer dig op på den 15 m høje og 1,5 km lange sandklit, og rundt om den smukke sø ved Kattegat. Der vandres fra P-pladsen på Nørrevangsvej, ved den sydlige ende af Højsandet og Lodsstien. Du kan vandre oppe på selve ryggen af Højsandet, eller ad stierne øst eller vest herfor. Valget bliver denne gang oppe på højderyggen og nordover, og fra starten passeres det gamle lods- og sømærke. Undervejs oppe på den op til 15 meter høje indlandsklit ses en blanding af nål- og løvskov, samt en del buske og generelt en tæt vegetation. Udsigten er nogle steder ganske god, og fra starten er der fin udsigt over Nørrevang, mens der lidt senere mod vest ses ud over trætoppe – og mod sommerhusområdet Vængerne langs Dybesøvej. Også toppen af Rørvig Vandtårn på Høvedvej kan ses mellem trækronerne. Mod øst kan ses enkelte gamle og hyggelige sommerhuse, der ligger langs med Sandlodsvej i sommerhusområdet Lokkemose. På højre hånd passeres også byens kælkebakke “Sukkertoppen”, der bl.a. kan kendes ved, at et rødt gammelt muret sommerhus er ved bakkens fod. Højsandsryggen er ca. 1,5 km lang og svinger meget i højden undervejs på turen.

Ved mødet med Lokkemosevej slutter selve Højsandsryggen, men der vandres nu skråt over vejen mod venstre, og så fortsættes der nordover ad Højsandsstien. Stien adskiller områderne Vængerne og Lokkemosen, og den ender ud ved det tidligere Rørvig Badehotel og Dybesø.

Der vandres nu øst om søen ad Dybesøvej, mens udsigten over søen kan nydes i fulde drag. Ved søens nordøstlige side bliver vejen til grusvej, og hedder nu Ved Dybesø – og denne følges til der mod vest fremkommer en sti rundt om søen. Via stien vandres der nu nord om søen, i tæt vegetation og kun 70 meter fra kysten til Kattegat! Ved at følge stien med rundt, vandres nu sydpå langs søens vestlige side – og Sandflugtsplantagen ses på din højre hånd. Plantagen er en blanding af løv- og nåleskov, rejst i 1867 for at dæmpe flugten af flyvesand. Langs søens bred er på denne vestlige side, en del sivbevoksning, og det ses hvordan busk og krat til dels vokser i søens vand. Turen rundt om Dybesø er 1,9 km lang, og efter at have passeret det idylliske bådehus ved søens sydvestlige hjørne, krydses Dybesøvej og der vandres fortsat sydover mod Højsandsstien.

Når stien er tilbagelagt og Lokkemosevej er nået, skal der igen vælges en af tre mulige vandreruter på Højsandet. Der kan nu traves ad selve Højsandet, eller ad stierne øst eller vest for ryggen – og denne gang vælges stien der løber øst for Højsandsryggen. Der vandres sydover ad denne sti, mens Højsandets træer og buskads passeres. Mod vest er selve Højsandsryggen, og østover ligger der hyggelige sommerhuse mellem skov og buskads. Undervejs kommer der åbne stykker, med frit udsyn over Nørrevangs flotte landskab, med åbne marker og kig til sommerhusområder. Sidst på turen vandres ad stien mod vest og ind gennem selve Højsandet, og turen slutter med at vandre langs fodboldbanen, hen til Lodsstien og P-pladsen ved Nørrevangsvej.

Turen er 5,4 km og vandres på en god time. Åbent landskab ca. 10 % af tiden. Kuperet- og knoldet terræn med rødder forekommer. På Højsandet kan der ad stier vandres oppe på højderyggen samt både øst og vest herfor, hvilket giver mulighed for variation når der vandres tilbage.

Vandretur på Højsandet og Dybesø rundt

Placering