info • omegn • kort

Vandretur langs Fjordstien

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur langs Fjordstien

Beskrivelse

Vandretur langs Fjordstien mellem Rørvig Havn og Skredbjerg ved Nakke, er en dejlig tur med udsigt over Isefjord. Det er også en god løberute. Med start fra P-pladsen på Vikingestien ved Skansehage, vandres mod øst til Isefjord og området ved den tidligere kaffestue COLN. Her ses mod nord “Rørvig Strandmark”, der er et 2 ha stort naturområde som blev fredet i 1934. Så drejes der mod syd ad Fjordstien og vandres frem til Rørvig Havn, hvor der fortsættes forbi færgekioskenfærgelejet og langs den lille strand, med frit udsyn til Lodsoldermandsgården og Rørvig Fisk og Røgeri. Så vandres der forbi station Vandmanden, Havnegrillen, Havnekontoret samt Rørvig Bådebyggeri, hvorefter Fjordstien igen fortsætter sydover langs Isefjord.

Mod øst er der direkte udsigt over den blanke fjord, med Kyndbyværket og Jægerspris i baggrunden, og mod syd ses Skredbjerg som er turens vendepunkt. Mod vest ses alle de hyggelige haver og huse i Rørvig by, langs stien der snor sig smukt igennem området. Bebyggelsen er en blanding af sommerhuse, parcelhuse og større villaer, og ud for nybyggeriet af de gule fiskerhuse, ses Rørvig Kro på Toldbodvej i baggrunden. Ved passage af Løvstrædet kan nydes synet af flere gamle stråtækte ejendomme, der er i en meget flot stand. Der fortsættes mod syd, og et nybyggeri med flotte store gule villaer dukker op – det er ejendomme på Sophievej og Amalievej der ses. Kort efter nås Strædet, som er et af Rørvigs ældste byområder med yderst velholdte gamle stråtækte huse, der før var fiskerhuse. Kort efter Strædet passeres Rørvig Mølle, som dog ikke kan ses fra stien. Møllen står lige syd for byen på Søndervang, og kan besøges fra Strædet, eller via en lille sti fra selve Fjordstien. 

Fjordstien fortsætter sydover forbi den tidligere losseplads, som nu udelukkende er grenplads, og her findes også rensningsanlægget. Langs fjordsiden er der indimellem små bådebroer, dernæst tæt sivbevoksning, og så åbne stenede kyststrækninger. Flere småbåde og joller ligger også for svaj lidt ude i fjorden, og fiskebøjernes flag blafrer i vinden. Turen er nu ude langs arealerne ved Søndervang, og åbent land med afgrøder, og græssende heste og kreaturer ses. Når ruten nærmer sig området bag ved Rørvig Friskole, ses et skovområde med nåletræer og masser af saftige brombær om efteråret. Stien fortsætter mod syd, og arealet omkring Rørvig jagtforening passeres. Der skydes efter lerduer, og området er behørigt indhegnet, og skilte advarer.

Så er der atter åbent landskab på Søndervang – ved strækningen mellem Friskolen og Nakke by via Fjordstien. Lidt spredte buske og blomme- samt piletræer møder den vandrende, og joller ses trukket op på kysten. Måger og hejrer kan ses stående på sten, der rager op af det lave vand, her inde under kysten. Nu ses Skredbjerg tydeligt fra stien, og snart drejer stien mod vest, som følges et lille stykke op ad den forholdsvis stejle bakke. Herfra kan nydes en fantastisk udsigt over Isefjord og Søndervang, samt Skansehage med Kattegat i baggrunden. Derpå vandres der retur ad Fjordstien mod nord – tilbage til udgangspunktet.

Turen er 6,8 km og vandres på knap 1½ time. Åbent landskab ca. 100 % af tiden. Mudret terræn forekommer i våde perioder. Mest læ findes ved vestlig vind.

Vandretur langs Fjordstien

Placering