info • omegn • kort

Vandretur i Nakke Skov

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur i Nakke Skov

Beskrivelse

Vandretur i Nakke Skov som er Odsherreds yngste skov rejst i 1990’erne, men allerede vokset godt til. Her er skovsøer, moser, enge og højdedrag. Med udgangspunkt i P-pladsen lige sydøst for Nakke by ved Nakke Østvej i skovens nordvestlige hjørne, startes turen med at vandre sydover, og mod øst ses gamle stendiger, der tidligere var tilsandede – i den ellers unge Nakke Skov fra 1994. Skoven består bl.a. af løvtræerne eg, bøg og ask, samt nåletræer som douglasgran og skovfyr – men også tjørn kan der ses flere steder. Mod vest ses “Tyreeng” hvor Nakkes bytyr græssede indtil 1800-tallet, og bag dette område findes en skovsø. Der vandres ad skovvejen mod sydvest, og nordpå ses nu et område der i perioden 1946-1988 indeholdt en æbleplantage. Det eneste der nu er tilbage fra dengang, er de levende læhegn bestående af røn og poppel.

Turen fortsætter mod vest, og nu krydses Nakke Vestvej og skoven fortsætter. Mod syd ses et skovbryn der er anlagt med eg plantet i tjørn, således at græssende kreaturer ikke æder de små træer. Herfra er en flot udsigt over dele af det sydlige Nakke. Så vandres sydover og Hovvigvej passeres, inden der fortsættes i skoven mod sydvest. Kort efter stopper skoven og åbent landskab ses, det er området Slettemose, og der vandres nu ad en skovvej nordvest over langs skoven. På dette sted i skoven ses mange guldsmede flyve rundt, og/eller sidde på grenene i efteråret. Så vandres der nordpå ad Hovvigvej, hvorefter der drejes østover stadig på samme vej, og her i skovens sydvestlige hjørne findes en P-plads, som også benyttes ved adgang til Hov Vig. Der traves nu på denne asfalterede vej gennem åbent landskab, med flot udsigt over Nakke-halvøen, og skoven mod både nord og syd. Så krydses Nakke Vestvej, og der fortsættes mod øst ad Hovvigvej, hvor endnu en P-plads findes i fobindelse med skoven. Efter at have vandret et kort stykke længere – drejes nu mod nord, og der vandres ad en skovvej i åbent landskab mod nordøst.

Vejen fører direkte op til det højeste punkt på Nakke-halvøen, som er Mårbjerg med en højde over havet på 28 m. Heroppe er naturligvis en unik udsigt, over store dele af det sydlige Nakke land samt Isefjord. Så traves mod syd, og skoven begynder igen. Nu ses en dejlig plantage med grantræer fyldt med store kogler, og skovstien drejer nu mod vest, hvor der kort efter granerne ses en skovsø mod nord. Så er der vandret tilbage til “Tyreeng” og ruten fortsættes nu mod nord langs diget og slutter på P-pladsen.

Turen er 4 km og vandres på en lille time. Åbent landskab ca. 40 % af tiden. Kuperet- og knoldet terræn forekommer. Mudrede og oversvømmede områder opstår i våde perioder. Mest læ findes ved nordlig vind. Der kan med fordel vandres i en retning så modvind undgås mest muligt i åbent landskab.

Vandretur i Nakke Skov

Placering