info • omegn • kort

Vandretur gennem Hov Vig

Facebook
Email
Pinterest
Print
Vandretur gennem Hov Vig

Beskrivelse

Vandretur gennem Hov Vig og Ringholm viser dig det unikke fugle- og vildtområde i Nakke samt skoven ved Ringholm. Kom helt tæt på dyrelivet og naturen. Der vandres fra den vestlige P-plads på Hovvigvej mod vest, gennem et mindre skovstykke med nåletræer. Undervejs ses indhegnede områder med får, og skilte der fortæller at dette område er fugle– og vildtreservat – og derfor ingen adgang. Man må kun færdes på markerede stier og veje. Efter en kort vandring gennem skoven, er Hovvigvej nu en del af dæmningen over selve vigen, og til højre ses det sydlige fugletårn på Hov Vig. Der skal man næsten op og kigge ud over hele området, samt Isefjord og det tilstødende naturområde Slettemose langs Rørvig Kyst mod øst, og Ringholm Gods mod sydvest. Tårnet har information om vigens fugle, du skal dog selv medbringe en kikkert. Dæmningen er omgivet af en del træer og buskads, samt høje siv der vejrer i vinden. Masser af fugle og ænder kan høres i vandet omkring dæmningen, og efter en kort vandring ses det idylliske bådehus til venstre. Her holder mange ænder og svaner til, når de ikke svømmer rundt i det lave vand og finder føde. På visse årstider er dæmningen fyldt med insekter i luften, det er så tæt at der næsten kræves hovedbeklædning. Det er myggelarver og andet kryb der klækkes, og det er en ganske speciel oplevelse. Inden der drejes mod nord og bort fra dæmningen, ses resterne af det tidligere hovedhus på Hov Vig, i dag benyttes det af Naturstyrelsen Midtsjælland.

På vandringen ad stien mod nord, ses med det samme det “Lille Gule Røgehus” som er et historisk levn, fra dengang der blev røget ål på stedet. Mod øst ses yderligere selve den inddæmmede fjord, og store moseområder med spredte buske og træer. Mod vest ses også mose, og i baggrunden er der overdrev. Så kommer der løv- og nåleskov mod vest, mens overdrev fortsætter i øst. Da overdrevet slutter drejes mod øst ad stien, og der vandres ind i løv- og nåleskov. Ved at følge stien rundt mod nord, ses den gamle træbro der fører ud i rørskoven, fyldt med op til 3 m høje tagrør! Det er et sjældent syn, og meget fascinerende samtidig med. Stien fortsætter mod nord langs den vestlige side af vigen, og nu opleves en koloni af Skarver, der sidder højt oppe i de nøgne og ødelagte træer. Skarverne sviner og skriger, og selv skovbunden er ødelagt af ekskrementer fra fuglene – men det er en naturoplevelse af de helt store. Et lille stykke længere fremme, kan der ca. 15 m mod øst ses en lang lav vold – det er en fuglekøje, der er en fælde til at fange fugle med.

Der vandres nu videre mod nordvest ind i Ringholm Skov, som er privatejet af Ringholm Gods. Det er dog tilladt at færdes i skoven, på afmærkede stier og veje. Skoven byder på løv- og nåletræer samt mange svampe og et rigt dyreliv. Efter at have travet tværs gennem skoven, og kommet til den nordlige del – ses Østerlyngvej lidt forude, og der drejes mod øst i skovens udkant. Her følges en dyb grøft, og der kan ses sommerhushaver på den anden side. Kort før stien slutter ved indhegningen til det fredede reservat, drejes mod sydøst og det nordlige fugletårn i Hov Vig kan nu opleves. Igen er der en mageløs udsigt over hele området, og Nakke by kan tydeligt ses mod øst. Mod nord ligger sommerhusområdet Jagtborg. Masser af fugle samt kvæg opholder sig – under højlydte skrig og brøl – inde på reservatet. Der vandres nu retur ad stien gennem Ringholm Skov, og tilbage til Hov Vig lige nord for “fuglekøjen”.

Her følges stien mod vest langs grænsen til Ringholm Skov, men nu er det i nåleskoven i Hov Vig der traves. Stien drejer mod syd, og meget høje og store fyrretræer, ses i den tætte og mørke skov sammen med flotte svampe. Derpå drejer stien mod øst, og ruten rammer nu stien ved overdrevet og det åbne landskab. Turen vandres tilbage over dæmningen og er slut.

Turen er 5,3 km og vandres på en god time. Åbent landskab ca. 20 % af tiden. Kuperet terræn forekommer. Mest læ findes ved vestlig vind. Generelt gælder det, at ved vandring i Hov Vig og Ringholm Skov – skal benyttes de opmærkede vandrestier og veje, således at fugle og vildt ikke forstyrres unødigt.

Vandretur gennem Hov Vig

Nærområder

Vandretur gennem Hov Vig

Placering